To personer på likstrå

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7508.jpg

Tittel

To personer på likstrå

Beskrivelse

To personer på likstrå

Fotokode

7508

Motivmerknad

Rogaland

Land

NOR

Kommune

Klepp

Gnr-Bnr

Rogaland

Eier

Klepp kommune. Digital versjon forvaltes av arkivdepot ved IKA Rogaland

Rettighetshaver

Klepp kommune

Skriv kommentar eller Bestill bilde

En gripende gravferd

i Klepp.

De forulykte laksefiskere.

Martin Helleland Sele og Jonas Larsen Byberg blev begravd i dag fra Bjellands villa på Sele under

stor deltagelse. Det var møtt en mengde mennesker fra Bore, Klepp, Håland, Høyland, Sandnes og Stavanger for å vise dem deltagelse som sitter igjen i sorg og savn. Folk strømmet til gående og i biler, i alt

var det et halvt snes biler, hvor av halvparten lastebiler.

Ulykkesstedet så ikke truende ut i dag. Figgjo fløt stille ut i en rolig og speilblank havflate. Ulykkesdagen

var havet heller ikke stygt men elven gikk med en svær strøm. .Man gjør sig nu fortrolig med at tidens fylde

var kommet for disse to.

Fra konsul Bjelland, som for tiden oppholder sig i Skånevik var det kommet kondolansetelegram. Efter at den store sørgeskare var bevertet med dekte bord så vel inne i villaen som ute på gardsplassen, blev de to kister som var dekket av vakre blomster flyttet ut i det fri og sørgehøytideligheten tok sin begynnelse.

Efter at salmen »En dalende dag en stakket stund» var sunget, holdt sogneprest Sole sørgetalen.

Sognepresten talte kort og gripende over de forulykte og la forsamlingen på hjertet alvoret i denne høytidelighet. Men som våre dager er, skal vår styrke være og alt skal tjene dem til gode som elsker Gud. Det

er en trost midt i sorgen at bak alt som skjer står det en kjærlig og allvitende Gud. Derfor kan vi også

prise Herren på sorgens dag. Hvor snart kan det ikke være forbi?

Sogneesten minnet til slutt om det mektige ord av David: Der er kun et skritt mellem mig og doden. Dette

 minner også disse kjære avdøde oss om. Efter talen sang man: »Jeg er en seiler på livets hav«. Det blev så

nedlagt kranser på begge kister fra Chr. Bjelland & Co. ved kontorsjef Hansen med anerkjennende ord,

takk og farvel, fra avdødes familie ved sogneprest Sole, fra avdødes søsken ved Ingebrigt Byberg og fra kamerater ved laksefisket ved kontorsjef Hansen. Til slutt sang man »Jeg vet mig en søvn» hvor efter sørgeskaren bevertedes med middag.

Den ene av de omkomne jordfestes på Bore den annen på Rege begravelsesplass.

 

Sogneprest Sole forrettet også jordpåkastelsen

V.

Slik stod det å lese i Stavanger Aftenblad lørdag den 6. august 1927

Tillegg:  Martin Helleland Sele ble 28 år  og Jonas Larsen Byberg ble 46 år.

Ulykken skjedde den 2. august 1927 og stod omtalt i Stavanger Aftenblad på første side.

Reply

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>