Bla i ressurser (3611 totalt)

  • Stikkord: Rogaland

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskole på nepekvisting sør for Lensmannsgarden

https://klepp.samlinger.no/files/imports/2.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskole. Kvinner med hardangerbunad. Mann bak i midten i Setesdalsbunad

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/3.jpg
Elever og lærere fra Jæren Folkehøgskule på Tinghaug K.K.Kleppe ytterst til høyre

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/15.jpg
To elever fra Jæren Folkehøgskule i setes- dalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/16.jpg
To elever fra Jæren Folkehøskule i setesdalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/17.jpg
H.E. Hognestad og Nils Garborg i bunad.H.E.Hognestad f.16.04-1894. Dei var elever ved Den utvida høgskolen 1911-1912.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/18.jpg
Gutt med sykkel i K.K. Kleppes hage.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/19.jpg
Sukkerbeteåker. Den svenske eksperten Rasmussen v/hest og landbruksmaskin. Ein ung mann holder i taumane (Elias Liland). Forsøket med å dyrka sukkerroer på Jæren måtte oppgis på grunn av at jorden og klimaet ikke var skikket.

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/20.jpg
Tarekjøring med hest og kjerre på ReveTo menn som arbeider.

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/21.jpg
Fylkestinget ved Haraldsstøtten i Haugesund.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/22.jpg
Fylkestinget på besøk ved Haraldsstøtta i Haugesund.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/23.jpg
Ei gruppe menn og kvinner - bryllupsgjester Bruden er Kristine Kleppe-søster til K.K. Kleppe Brudgommen er Peder Ludolfsen Krohn frå Norddalen Sunnmøre. For vidare opplysningar sjå original.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/24.jpg
Ein hest og ein ung gut som holder tømmene.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/26.jpg
Gutt og pike mater høns på prestegardstunet.Barna til presten Munch. Han var prest fra 1905-11.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/27.jpg
Kleppelunden, ligg for det meste på den gamle lensmannsgarden.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/28.jpg
Folkeskoleelever i hagen til K.K. Kleppe.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/29.jpg
Begravelse. Begravelsefølge ved graven på Klepp kirkegard.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/30.jpg
Begravelse. Begravelsefølge m/kisten går langs kirken. K.K. Kleppe er med og bærer kisten. Dette er Klepp kirkegard.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/31.jpg
Blomstersmykket kiste i Klepp kirke. Folk i benkeradene - kvinnene til venstre ogmennene til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/32.jpg
Knudaheio. Arne Garborg til høyre Mossige til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/35.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskole. Nepekvisting. K.K. Kleppe liggende i forgrunnen. Øst for Kleppekrossen - Myra.

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/36.jpg
K.K. Kleppe og kona Inger født Molaug sammen med sine barn i hagen. I bakgrunnen: Kaare Kleppe Magnhild og Liv. I forgrunnen Ingebjørg, Inger medDagfinn på fanget, Sigrun og Randi. Persondata på fotokortet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/37.jpg
K.K. Kleppe og kona Inger født Molaug sammen med sine barn i hagen. Se også fotokort tilvekst A53-39.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/39.jpg
K.K. Kleppe og kona Inger fodt Molaug sammen med sine barn, utenfor huset.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/40.jpg
K.K.Kleppe og konen Inger sjå A53-41

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/42.jpg
Potetopptaking med hest og maskin.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/43.jpg
Elever på Jæren Folkehøgskole på utflukt

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/44.jpg
Elevar frå Jæren Folkehøgskole i hagen til K.K. Kleppe

https://klepp.samlinger.no/files/imports/45.jpg
Elever frå Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K.Kleppe. Fire av jentene i bunad

https://klepp.samlinger.no/files/imports/46.jpg
Gardmannsklassen på Jæren Folkehøgskole

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/47.jpg
Elever frå Jæren Folkehøgskole. Praktisk undervisning. Nepekvisting. Øst for Kleppekrossen, på Myra.Klepp kirke og Jæren Folkehøgskolen i bakgrunnen i midten. K.K.Kleppe liggende i framgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/49.jpg
Jæren Folkehøgskule - Breidablikk

https://klepp.samlinger.no/files/imports/50.jpg
Jæren Folkekøgskole- Breidablikk. Fra byggeperioden

https://klepp.samlinger.no/files/imports/52.jpg
Lærerpersonalet ved Jæren Folkehøgskole. Søren Øvretveit sittende i midten. K.K.Kleppe sittende til høyre. Martin Birkeland sittende til venstre.Søren Øvretveit var skolens styrer f.1864 i Telavåg i Sund. Han la vekt på at elevene skulle gis både…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/53.jpg
Jæren Folkehøgskule- Breidablikk, med elever og lærere i framgrunnen. Søren Øvretveit foran i midten. K.K.Kleppe nr. 3 frå venstre

https://klepp.samlinger.no/files/imports/54.jpg
Jæren Folkehøgskule- Breidablikk. Elever og lærere foran bygningen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/55.jpg
Elever frå Jæren Folkehøgskule på Revehaugen. Med matspann og melkespand

https://klepp.samlinger.no/files/imports/57.jpg
Jæren Folkehøgskule- Breidablikk. Fra byggeperioden. Bygningen er ikke bordkledt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/58.jpg
Jæren Folkehøgskule - gamle bygninger

https://klepp.samlinger.no/files/imports/59.jpg
Målfrid Skard Birkeland, lærer på Jæren Folkehøgskule. Lærer: 1904-1911 på rommet sitt

https://klepp.samlinger.no/files/imports/60.jpg
Jæren Folkehøgskule.Middag i midtre stova.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/61.jpg
Jæren Folkehøgskule.Elida Vasshus og håndarbeids jenter i vevstova. Elida Vasshus var lærer frå 1910-1917.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/63.jpg
Kjøkkenjenter fra Jæren Folkehøgskule har kaffiselskap utenfor skulekjøkkenet. Borghild Svello nr.2 f.v. foran.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/64.jpg
Ti kvinner fra Jæren Folkehøgskule på tunet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/65.jpg
Elever frå Jæren Folkehøgskule på veien til Knudaheio.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/70.jpg
Arne Garborg - til høyre for midten - sammenmed en gruppe menn og kvinner. Utenfor Knudaheio.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/71.jpg
En okse leies i bånd av en mann.Basel II.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/72.jpg
Gruppe av elever fra Jæren Folkehøgskule, ved Knudaheio.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/76.jpg
Fem jenter utenfor Jæren Folkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/75.jpg
Fru Elen Øvretveit + fem kjøkkenjenter i kjøkkenet i den gamle skolebygningen - JærenFolkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/78.jpg
Fem elever fra Jæren Folkehøgskule i hardangerbunader i K.K. Kleppes hage.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/79.jpg
Elever ved Jæren Folkehøgskule på veien ved Mossige.Mossige ligg før vi kjem til Tunheim og Undheim.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/80.jpg
Gruppe i hagen til Jæren Folkehøgskule. Søren Øvretveit sittende foran som nr. 3 fra venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/82.jpg
En gruppe menn - en del av dem med feler - utenfor gamlehuset.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/83.jpg
Anna Lende med alle jentene i gymnastikk- drakt utenfor gymnastikkbygningen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/84.jpg
Åtte kvinnelige elever fra Jæren Folkehøg- skule - i hagen til K.K. Kleppe.Alle i hvite pynteforklær.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/85.jpg
Fem kvinnelige elever fra Jæren Folkehøg- skule i nasjonalbunad, tre av dem i manns- bunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/86.jpg
Åtte elever fra Jæren Folkehøgskule, iført skuespillerkostymer.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/87.jpg
En gruppe kvinnelige elever fra Jæren Folke-høgskule. I hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/88.jpg
En gruppe elever fra Jæren Folkehøgskule på tunet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/89.jpg
Karl Hatteland med en klasse på Jæren Folke-høgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/90.jpg
Del av jordbruksredskap? Høyrer til frå ei kobling til harv, eller hyppe.

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/91.jpg
Garmanns klasse ved Jæren Folkehøgskule. K.K. Kleppe i forgrunnen. På altanen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/92.jpg
Sju jenter (elever el. kjøkkenjenter?)utenfor Jæren Folkehøgskule. K.K. Kleppes hus i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/93.jpg
Frk. Anna Lunde i gymnastikkdrakt. Gymnastikksalen på Jæren Folkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/94.jpg
Sju elever fra Jæren Folkehøgskule. K.K. Kleppes hus i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/95.jpg
Karl Hatteland med sin klasse ved Jæren Folkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/97.jpg
En stor gruppe fra Jæren Folkehøgskule på enhaug ved Knudaheio. K.K. Kleppe foran til høyre

https://klepp.samlinger.no/files/imports/98.jpg
En gruppe fra Jæren Folkehøgskule i Gruda- skogen. M. Birkeland er med (nr. 3 fra høyre, foran)

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/99.jpg
En gruppe elever fra Jæren Folkehøgskule i hagen. Piken som er nr. 3 fra venstre i setesdals- bunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/100.jpg
Kvinnelig elev fra Jæren Folkehøgskule i setesdalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/101.jpg
Kvinnelig elev fra Jæren Folkehøgskule i setesdalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/102.jpg
Internatmøte på Jæren Folkehøgskule. Søren Øvretveit til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/103.jpg
Sju menn som bygde Breidablikk - JærenFolkehøgskule. T.Hauge m.fl.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/104.jpg
Tre elever fra Jæren Folkehøgskule, kjøkken-jenter med forklær.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/105.jpg
En gruppe fra Jæren Folekhøgskule - skuespillergruppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/106.jpg
En gruppe elever fra Jæren Folkehøgskule. K.K. Kleppes hus i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/107.jpg
Kvinnelig elev fra Jæren Folkehøgskule i setesdalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/108.jpg
Mart. Birkeland, lærer ved Jæren Folkehøg- skule. Lærer 1905-1915.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/109.jpg
En gruppe elever fra Jæren Folkehøgskule på inngangstrappen til Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/110.jpg
Målfrid Birkeland - foran til høyre - og sjukjøkkenjenter ved Jæren Folkehøgskule - i hvite pynteforklær.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/111.jpg
Sju elever fra Jæren Folekhøgskule i gymna- stikkdrakt. En ribbevegg i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/112.jpg
En gruppe elever fra Jæren Folkehøgskule. Noen av jentene i hardangerbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/114.jpg
En gruppe fra Jæren Folkehøgskule, bl.a. Nils Garborg, Hans E. Hognestad f. 16.04.1894

https://klepp.samlinger.no/files/imports/116.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskule på utflukt til Grudaskogen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/117.jpg
Elever fra Jæren Folekhøgskule på Tinghaug. Søren Øvretveit foran i midten.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/118.jpg
Målfrid Birkeland - i midten - og kjøkken- jentene på Jæren Folekhøgskule.Den gamle skolebygningen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/119.jpg
Jæren Folkehøgskule.Tore Braut har gymnastikk i gymnastikksalen.Tore Braut var lærar 1906-1923. Født 07.06.1878, d. 11.07.1923.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/120.jpg
Jæren Folkehøgskule.Tre jenter på rommet sitt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/121.jpg
Jæren Folkehøgskule.Fire jenter på rommet sitt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/122.jpg
Jæren Folkehøgskule.Elever på sløydrommet. Lærer: Tore Braut (i bakgrunnen) f. 07.06. 1878, d. 11.07.1923.Lærar frå 1906-1923.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/123.jpg
Jæren Folkehøgskule - fotografi av tegning.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/124.jpg
Jæren Folkehøgskule.To elever (jenter) på rommet sitt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/125.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskule på nepe- kvisting.

Stikkord: , , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/126.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskule på nepe- kvisting.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/127.jpg
Jæren Folkehøgskule-Elever i midtre skolestue.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/128.jpg
Jæren Folkehøgskule. Lærerpersonalet.Søren Øvretveit til venstre. K.K. Kleppe i midten. Tore Braut til høyre. Elida Vasshus nr. 3 fra venstre. På trappen til Breidablikk. S.Ø. lærar frå 1899-1923, f. 1864, d. 27.08.1923. T.B. lærar frå 1906-1923, f.…

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/129.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskule på tur til Knudaheio.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/130.jpg
Gruppe i skolehagen, Jæren Folkehøgskule. Sittende: Elen og Søren Øvretveit. Bak til venstre: skolestyrer Simon Skage og hans kone. Han - bror til Elen Øvretveit. I midten: Johannes Øvretveit. Til høyre: Josef Øvretveit og konen. Han - bror av Søren…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/131.jpg
Elever fra Jæren Folkehøgskule på vegen Bore-Reve, v/elva Figgjo. Bore kirke i bakgrunnen.

Stikkord: , , ,

Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2