Bla i ressurser (51 totalt)

  • Stikkord: Kleppekrossen

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7321.jpg
Kleppekrossen med Essostasjonen, Eivind Braut, Handelslaget og kommunehuset i bakgrunnen. Sven Grude sitt hjørne, bussholdeplassen og torget til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7320.jpg
Til venstre: Kyllingstad plog og Essostasjonen. Kyllingstad plog er kjøpt av Kverneland. Disse bygningene står nå tomme.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7319.jpg
Bildet viser Klepp ungdomsskole i framgrunnen, litt av Haugland og Nordås sine hus og i bakgrunnen: Jæren Folkehøyskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7318.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl- statuen. Vi ser roserabatten, bakenfor Klepp Ungdomsskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7316.jpg
Bildet viser fra venstre: huset til Einar Heskja, Oskar Erga og Andr. Skretting. Lengst bak: Riskjell, gammel turnhall revet i 1982.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7315.jpg
Flom i Kleppekrossen. Dette er sett nedenfor ungdomsskolen, fra venstre: litt av Tonstad sitt hus, Oscar Håland, Emil Skår, Joh. Melloo Mellomstrand, Pauline Braut og Paul Håland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7314.jpg
Flom i Kleppekrossen i 1961. Et svær regnvær gjorde at kloakken ikke klarte å overflate vannet. Vannet grav seg inn under fyllingen og tok med seg sand, slik at steiner stengte rørene. Her ser vi litt av Tonstad sitt hus, til venstre: Oscar Håland,…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7313.jpg
Der vannet ligger er i dag lagt ut til parkeringsplass. Bildet viser fra venstre: Oscar Håland, Emil Skår, Joh. Melloo Mellomstrand, Pauline Braut, Paul Håland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7312.jpg
Bildet viser fra venstre: Tonstad sitt hus, bak Kyllingstads plogfabrikk. Vegen til framgrunnen går til ungdomsskolen. Vannet dekker det som i dag er lagt ut til parkeringsplass.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7311.jpg
Flom i 1961. Fra venstre: Tonstad sitt hus, lenger bak Kyllingstad Plogfabrikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7253.jpg
Flom i 1961. Her ser vi slakter foreningen til Håland & Seland. Vegen til høyre er Preste vegen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7244.jpg
Bildet viser huset til Tonstad, og til venstre: litt av Magne Hattelands nybygg. I bakgrunnen kontor bygget til Kyllingstad plogfabrikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7230.jpg
Bildet viser Oscar Hålands hus, som vi ser går vannet langt opp på kjeller murene. Helle kjelleren var fylt med vann. Vegen i framgrunnen er riksvei 44 og lengst bak: Prestevegen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7229.jpg
En bil kjører gjennom vannet. Der rant ned over torget og sperrer veien. Vi ser Emil Skar, Johan Mellomstrand, Pauline Braut og Oscar Hålands hus i framgrunnen. Lengst bak fra venstre: Torger Skretting, Arne Braut, Johannes Herikstad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7223.jpg
Flom i 1961. Vi ser mot Kleppekrossen. Fra venstre: Kyllingstad plogfabrikk, Klepp meieri, Arthur Storhaug og Anna Espeland. I bakgrunnen: Klepp kirke, Jæren Folkehøyskole og Kåre Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7221.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl statuen. Vi ser roserabatten lengst framme. Klepp Sparebank i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7219.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl statuen. Vi ser roserabatten, parkeringsplassen, litt av Klepp ungdomsskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7218.jpg
Flom i Klepp i 1961. Vi ser mot ungdomsskolen. Fra venstre: Torger Skretting og Syvert Bryne Carlsen sitt hus i kirkebakken. Lengst bak, litt av Jæren Folkehøyskole og Kåre Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7209.jpg
Flom i 1961. Fra venstre ser vi litt av slakterforetningen til Håland og Seland, Klepp ungdomsskole, Oscar Håland, lengst bak Jærens Folkehøyskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7203.jpg
Bildet er tatt fra hagen til A. Storhaug. Gården vi ser, kjøpte Kyllingstad plogfabrikk. Jorda var lagt ut til tomter til arbeiderne der. I bakgrunnen ser vi veien til Klepp stasjon. Fra venstre ser vi bustader til arbeidstakere ved Kyllingstad…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7201.jpg
Bildet er fra Myrvegen. Fra venstre ser vi Gabriel Erga sitt 2 etasjeshus, deretter Nuel Ødegård og Gloppen og på andre siden Joakim Høybakke, litt av uthuset til Jonas Nese og internatet på Kyllingstad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7144.jpg
Kleppekrossen – nord kryss. Huset i framgrunnen er Ingjald Braut, br. 28. Malena Skretting, br. 29. Margit Hatteland, br. 35. Skretting sitt hus er revet i 1960. Plassen er utfylt til parkeringsplass. Veien til venstre er veien til Sola, nå omlagt…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7141.jpg
Kleppekrossen – utgraving til T. Stangelands nye hus (1953). Vi ser ned mot K. K med Sven Grudes hus rett over riksvegen. Vi ser litt av «Knapp» som er revet nå (1979). På andre siden av veien, litt av Berge Hattelands butikk. Bilen er Karl…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7140.jpg
Kleppekrossen

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7135.jpg
Bildet viser kyrne til Carl D. Carlsen. De måtte gå på riksveg 44 og 510 over 2 kilometer for å komme på beitemarka. Her midt i Kleppe sentrum. Til venstre, bustadhuset til Øystein Nesse, med butikk i første etasje bygd i 1925 og til høyre, det gamle…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7106.jpg
Postkortet er stemplet 22-12-1916. I forgrunnen står Adolf Hatteland, f. 01.11.1857 d. 31.03.1932. Vi ser ellers Magne Hattelands hus etter at kvisten er påbygd. Torkel Stangelands hus, revet i 1955. Tjøttahuset, revet for å gi plass til Erling Braut…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7091.jpg
Kleppekrossen med Kyllingstad Plogfabrikk, nå solgt til Kverneland A/S. Den står tom, og blir antakelig enten, og blir antakelig enten solgt eller prøvd å leid ut.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7084.jpg
Vi ser Kyllingstad Plogfabrikk i bakgrunnen. Bildet er speilvendt. Lastebilen tilhører Karl Hatteland som tipper fyllmasse der hvor Essostasjonen er nå. En bekk som gikk på sørsiden av riksvei 44 var lagt i rør. Veien til Klepp stasjon går mellom…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7080.jpg
Bildet viser hvordan vannet gikk i bakgården til Kyllingstad Plogfabrikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7073.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl-statuen. Oskar Håland sitt hus lengst bak. Roserabatten og parkeringsplassen ved banken.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7072.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl-statuen. Vi ser Oskar Håland sitt hus lengst bak. Roserabatten ved Klepp Sparebank og parkeringsplassen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7047.jpg
Statue av Teodor Dahl, avduka i 1987 under 100 årsjubileet for kommunen – laget av Kyllingstad. Bak ser en gymnastikksalen til Klepp ungdomsskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7044.jpg
En ser her Hatteland sitt bygg, Essostasjonen, torget. Essostasjonen er konkurs og står tom.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7042.jpg
Kleppekrossen. Vi ser Dammen med gjessene i forgrunnen. Løa til Roald Hatteland som brant ned i 1956. Dammen var lagt i rør i 1960 årene. Garasjen og pakkhuset til Magne Hatteland er revet nå. Bergen bank og Klepp sparebank er bygd der nå. Huset til…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7034.jpg
En bekk som gikk langs riksveg 44 skal legges i rør. Gravemaskinen tilhører Martin Simondsen. Løa vi ser er Roald Hatteland sin. I bakgrunnen ser vi litt av Kyllingstad Plogfabrikk. I framgrunnen er det i dag Bergen bank- Tonstad og Klepp sparebank…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7030.jpg
Bildet viser en gjeng tenåringer i begynnelsen av krigen. Fra venstre: Magne Hatteland, f. 16.11.1922. Kristian Høibakke, f. 08.09.1919. Roald Hatteland, f. 07.10.1924. Norleiv Skretting, f. 20.07.1920. Martin Braut, f. 28.03.1920. Jostein Håland, f.…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7014b.jpg
Dette er Kyllingstad plogfabrikk rett før rivingen november 1995. 2 kilde.

Stikkord:

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7014a.jpg
Dette er Kyllingstad plogfabrikk rett før rivingen november 1995. 2 kilde.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1153.jpg
Husrekke. Lagerbygning i 3 etg., anno 1929,i midten. Klepp Handelslag og lager.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1089.jpg
To menn og tre kvinner foran våningshus utenbordkledning. Fra venstre: Karl Anda, eldste sønn til Rakel og Ole Karlsen Kleppe, Anna Karlsen, Rakel Karlsen Kleppe, Ole Karlsen Kleppe (K.K. Kleppes farbror) og Maggie Anda. Ole og Rakel Karlsen Kleppe…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1765.jpg
Portrett av Ole Karlsen (K.K. Kleppes far- bror) og konen Rakel. Til høyre sønnen Tobias Anda. I bakgrunnen huset deres i Kleppekrossen. Ole og Rakel Karlsen Kleppe hadde 10 barn, som alle utvandret til USA. De brukte der morsnavnet Anda. O.K. f.…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1152.jpg
Husrekke, lagerbygning i tre etg. anno 1929,i midten. Klepp Handelslag og lager.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1106.jpg
K.K. Kleppes farbror, Ole Kleppe, og hans kone Rakel. Blomstret tapet. Bilder og veggur m/ørn på veggen. Skap og bord.Blomster. Rakel og Ole Karlsen Kleppe fikk 10 barn, som alle utvandrt til USA. Der tok demorsnavnet Anda.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1088.jpg
Tre menn og to kvinner foran tømret vånings-hus uten bordkledning. Fra venstre: Maggie Anda og mannen Karl Anda, eldste sønn til Ole og Rakel Karlsen Kleppe.Videre: Ole Karlsen Kleppe - K.K. Kleppes farbror - Rakel Karlsen Kleppe og AnnaKarlsen,…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/521.jpg
Fra Klepp, med Kleppemyrå og Kleppekrossen. Klepp Meieri til høyre, Jæren Folkehøgskule og K.K. Kleppes eiendom på høyden i midten, Klepp kirke til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/402.jpg
Mot Kleppe krossen fra K.K. Kleppes eiendom.Vegen innover i bildet går mot Klepp st.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/384.jpg
Mot Kleppekrossen. Klepp kirke til venstre. På høyden: Jæren Folkehøgskule og K.K. Kleppes eiendom.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/377.jpg
Ola Karlsen (farbror til K.K. Kleppe) og kona Rakel Toresdtr. Anda med en hest utenfor huset i Kleppekrossen. Huset til venstre er haljekledt. Ola Karlsen f. 2/9-1848 d. 23/7-1924 Rakel Torsd. Anda f. 5/7-1844 d. 30/12-1929Dette huset er revet i…
Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2