Bla i ressurser (296 totalt)

  • Stikkord: Kleppe

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7329c.jpg
Grindahov. Den var i bruk på gårdene helt til traktoren overtok. De eldste grindahorvene har tre tinner. Klepp bygdemuseum har begge typer.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7329b.jpg
Grindahov. Den var i bruk på gårdene helt til traktoren overtok. De eldste grindahorvene har tre tinner. Klepp bygdemuseum har begge typer.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7327.jpg
1. rekke fra venstre: Anna Grude, Kristi Kyllingstad, Åsa Carlsen, ukjent, Elisabet Braut, Dortea Grude, Laurense Kristensen 2. rekke fra venstre: Maria Braut, Malle Vådeland, Astri Bryne, Sara Riskjell, Lisabet Varland 3. rekke: Jon Grude

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7326.jpg
Klepps A-lag 1921-1922 utenfor skolehuset på Haugabakka. Fra venstre: Garman Grude, Magnus Skretting, Algot Johannesen, Karsten Knutsen, Martin Anda, Øystein Hatteland, Lars Øvregård, Luis Storhaug, Livar Storhaug, Laurits Sletten, Lars Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7299.jpg
Den gamle Kleppe kiosken nr. 20 av tre. Bygget 1918/1919. Kiosken står ved oppgangen til Jæren Folkehøyskolen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7273.jpg
Margrete Carlsen, f. 22.11.1922. Tor-Sigurd Carlsen, f. 10.02.1926. T.S.C. første skoledag.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7272.jpg
Tor-Sigurd Carlsen, f. 10.02.1926. Margrete Carlsen, f. 22.11.1922. Spiller krokket.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7271.jpg
Tor-Sigurd Carlsen, f. 10.02.1926. Margrete Carlsen, f. 22.11.1922. Spiller krokket.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7267.jpg
Huset som Hans Carlsen bygde i 1931. Da han flyttet til Bryne i 1939 for å overta som driftsbestyrer i Time Elverk, solgte han huset til Klepp Elverk.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7257.jpg
I forgrunnen står bror til Inga Carlsen – Toralf Lothe fra Bergen som er p åbesøk før han reiser til Amerika. Familien Carlsen bodde hos Nils Skretting fra 1928-1931.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7255.jpg
Huset i framgrunnen er stallen. De kjørte med hest og kjerre og satte hesten på stellen under gudstjeneste. Det er ikke bygget menighets sal. Den gamle Jæren Folkehøyskole i bakgrunnen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7249.jpg
Klepp kirke, Jubileum, har fra før.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7248.jpg
Tor-Sigurd Carlsen. Margrete Carlsen. Spiller krokket. I bakgrunnen i lys kjole ses Arnfrid Birkeland, f. 27.06.1928.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7247.jpg
Huset som Hans Carlsen bygde i 1931. Da han flyttet til Bryne i 1939 for å overta som driftsbestyrer Time Elverk, solgte han huset til Klepp Elverk.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7246.jpg
Tor-Sigurd Carlsen, f. 10.02.1926. Margrete Carlsen, f. 22.11.1922.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7245.jpg
Barn lager snømann i hagen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7243.jpg
Barn som lager snømann i hagen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7242.jpg
Margrete Carlsen, f. 22.11.1922.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7241b.jpg
Bildet viser Klepp sparebank etter modernifiseringen i 1988.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7241a.jpg
Bildet viser Klepp sparebank etter modernifiseringen i 1988.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7240.jpg
Tor-Sigurd Carlsen, f. 10.02.1926. Margrete Carlsen, f. 22.11.1922.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7239.jpg
Huset som Hans Carlsen bygde i 1931. Da han flyttet til Bryne i 1939 for å overta som driftsbestyrer Time Elverk, solgte han huset til Klepp Elverk.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7238.jpg
Huset som Hans Carlsen bygde i 1931. Da han flyttet til Bryne i 1939 for å overta som driftsbestyrer Time Elverk, solgte han huset til Klepp Elverk.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7237.jpg
Huset som Hans Carlsen bygde i 1931. Da han flyttet til Bryne i 1939 for å overta som driftsbestyrer Time Elverk, solgte han huset til Klepp Elverk.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7233.jpg
Portrett, hellfigur. Gustav Ernst Tollefsen, f. 28.01.1917 i Ergersund. Prest i Klepp 01.03.1970 – 01.11.1982.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7232.jpg
Interiør fra Klepp kirke. Avduking av fane som var sent som en gave fra folk i Klepp til utvandra Kleppsfolk i Amerika. På Stangeland finnes et bilde fra et stevne i Amerika der fanen er brukt. Den skal senere ha brent opp.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7228.jpg
Dette arbeidet er utført av Lars Tjøtta. Han ga det til Taulerius Gruda. Nå eier Trygve Grude det. Lars Tjøtta bodde i Kleppekrossen der Erling Braut bor nå.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7227.jpg
Atelier, portrett, halvfigur. Oskar Kvasnes. Prest i Klepp 1961-1969.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7226.jpg
Klepp kirke slik den er i dag. Den er over 100 år gammel. Den fikk sitt første kirke orgel i 1930. Det var finansiert ved innsamling i bygda. Det var først skifta ut i 1980.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7220.jpg
Bildet viser Joakim Vådeland heiser vann og bunnen utenfor Haugelands huset. Det bodde ikke folk her etter at Haugland døde.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7219.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl statuen. Vi ser roserabatten, parkeringsplassen, litt av Klepp ungdomsskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7218.jpg
Flom i Klepp i 1961. Vi ser mot ungdomsskolen. Fra venstre: Torger Skretting og Syvert Bryne Carlsen sitt hus i kirkebakken. Lengst bak, litt av Jæren Folkehøyskole og Kåre Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7217.jpg
Hattalandsdammen rett sør for Kleppekrossen. Torget ligger der nå. Audun Hattelands hus i bakgrunnen. Hattelands kafe er bygd der samt torget. Dammen er fylt og asfaltert over.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7216.jpg
Carl Carlsen, f. 08.03.1874 d. 10.11.1942. Berta f. Åse, f. 14.11.1879. Dagny f. Broch, f. 03.08.1908. Åsa f. Solberg, f. 29.02.1904.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7215.jpg
Lensmannsgården på Kleppe i familiens eie siden 1797.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7214.jpg
Avstandsbilde av lensmannsgårdene. Huset til I. M. Karlsen er ikke påbygd. Gården ble delt 07.03.1942. I. M. Karlsen fikk mesteparten av jorda og de oppsatte husene. Karl Karlsen beholdt lensmannshuset og litt av jorda.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7213.jpg
Lensmannsgården på Kleppe har vært i slekta sin eie siden 1797.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7212.jpg
Vi ser fra venstre: Håland og Seland. De startet i 1951. Handelslaget er bygd nytt. Oskar Håland sitt hus midt i bildet.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7211.jpg
Dette er lastebilen som Karl Hatteland brukte som «turbuss» fra 1946-1948. Lastebiln var en 1939 modell Oldsmobile. Huset ble boltet til lasteplanen og det var laget av Martin Tu, Klepp stasjon. Høsten 1948 ble huset brukt på en ny lastebil som K. H.…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7210.jpg
Riksveg 44 sørover mot Bryne, rett sør for Kleppekrossen. Veien opp mot Klepp kirke, før Schell stasjonen var bygd. Det gamle Hauglands huset er ennå ikke revet. Fra venstre ser vi huset til Ånestad, Ola Kleppe og Kleppe Bedehuset. På andre siden av…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7209.jpg
Flom i 1961. Fra venstre ser vi litt av slakterforetningen til Håland og Seland, Klepp ungdomsskole, Oscar Håland, lengst bak Jærens Folkehøyskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7207b.jpg
Vi ser Trygve Grude mine stein før skyting. Han har tatt på seg hellgropte tresko. Slik miner de stein for dyrking av jord til etter krigen. I dag er det maskinelt.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7207a.jpg
Vi ser Trygve Grude mine stein før skyting. Han har tatt på seg hellgropte tresko. Slik miner de stein for dyrking av jord til etter krigen. I dag er det maskinelt.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7206b.jpg
Trygve Grude med skjerkista sin, bak steinhuset han har bygd selv. Skjerkiste brukes ved saging av trematrialer.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7206a.jpg
Trygve Grude med skjerkista sin, bak steinhuset han har bygd selv. Skjerkiste brukes ved saging av trematrialer.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7204.jpg
Brudebildet. Atelier, portrett, hellfigur. Arthur Storhaug, f. 12.12.1911 g. 1934. Marie Sotrhaug, f. 19.06.1913.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7203.jpg
Bildet er tatt fra hagen til A. Storhaug. Gården vi ser, kjøpte Kyllingstad plogfabrikk. Jorda var lagt ut til tomter til arbeiderne der. I bakgrunnen ser vi veien til Klepp stasjon. Fra venstre ser vi bustader til arbeidstakere ved Kyllingstad…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7201.jpg
Bildet er fra Myrvegen. Fra venstre ser vi Gabriel Erga sitt 2 etasjeshus, deretter Nuel Ødegård og Gloppen og på andre siden Joakim Høybakke, litt av uthuset til Jonas Nese og internatet på Kyllingstad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7200.jpg
Kleppe bedehus til venstre, og huset til Ola Kleppe til høyre. Bedehuset skal nå rives. Det er bygd på nytt.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7198.jpg
Klepps turnveteraner 1978 i Trondheim. Sigurd Klepp, Jon Tjelta, Kristoffer Anda, Ola Mossige, Lars Engelsvoll, Kristen Mjølhus, Magne Anda.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7197.jpg
Justvik kupp 1986 – P 16. Foran fra venstre: Siri Calrsen. Torill Sletten, Grethe Mæland, Monica Penne, Linda Engelsvoll. Bak fra venstre: Inger Marie Laland, Oddny Merete Gåsland, Kathrine Hegre, Tonellen Maihack, Aneth Knutson, Tor Gunnar…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7196.jpg
Troll – cup 1968 – P-16. Foran: Monica Penne. Bak fra venstre: Inger Marie Laland, Oddny Merete Gåsland, Siri Carlsen, Tonellen Maihack, Linda Engelsvoll, Torill Sletten, Unni Håland.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7195.jpg
Foran fra venstre: Anja Dalamo, Reidun Haga, Liv Øvregaard, Åsta Bråtveit, Brit Sør-Reime. Bak fra venstre: Arne Løvoll, Marianne Storhaug, Marit Thu, Mona Øvregaard og Bjørg Bollestad og trener Bilstad.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7194.jpg
En blandet idrettsgjeng på Stadion i 1972.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7193.jpg
Bak fra venstre: Karl Richard Jansen, Alf Kristian Gjerstad, Tor Harald Jansen. Foran fra venstre: Tron Maudal, Torgeir Sandal, Harald Igar Gjestad.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7192b.jpg
Klepp VBL 3. divisjon 85/86. Foran fra venstre. Anne Grete Aaga, Reidun Laga, Mette Grude, Åsta Bråtveit, Leila Horpestad, Astrid Braut. Bak fra venstre: Trygve Bilstad (assisterende trener), Mona Øvregaard Kyllingstad, Marianne Storhaug, Brit…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7192a.jpg
Klepp VBL 3. divisjon 85/86. Foran fra venstre. Anne Grete Aaga, Reidun Laga, Mette Grude, Åsta Bråtveit, Leila Horpestad, Astrid Braut. Bak fra venstre: Trygve Bilstad (assisterende trener), Mona Øvregaard Kyllingstad, Marianne Storhaug, Brit…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7191.jpg
Unge idrettsjenter på Klepp stadion 1979. Fra venstre: Anita Horpestad, Mirandolina Santos, Alfhild Storhaug, Hilde Seldal.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7190.jpg
Herrelaget i aksjon under åpningsturneringen høsten 1986.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7189.jpg
De tre som sitter fremst vant KM i BUDSTIKKE I Riska i 1962. Fra vesntre: Magne Jacobsen, Jacob Sørestad, Magne Nygård. Flere av de andre er fra Klepp.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7188.jpg
O – kretsformann Kristen Mjølhus over rekker kaffipokalen fra Fred Hansen ti lvinneren Jacob Sørestad i 1964 på Søyland i Gjesdal.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7187.jpg
Klepps O- Løpere som vant KM i 964. Fra venstre: Magne Jacobsen, Magne Nygård og Jocob Sørestad.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7186.jpg
P 14. Foran fra venstre: Anett Knutson, Oddny Merete Gåsland, Heidi Solberg, Grete Mæland, Siv Tone Kleppe, Linda Hegre, Marianne Nilsen. Bak fra venstre: Monica Penne, Siri Carlsen, Tonelen Maihack, Unni Håland, Toril Sletten, Inger Marie Laland,…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7185.jpg
Klepp VBL sitt herrelag 3. divisjon 1986/87. Bak fra venstre: Per Aase, Geir Rune Seldal, Arild Nordmark, Johannes Gjerstad, Georg Gaard. Framme fra venstre: Jan Tore Hundshammer, Curt Terje Espedal, Odd Braut, Morten Andreasson.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7184.jpg
Fra innvielsen av Klepp stadion 1937. Æresmedlem Gabriel Stangeland var fanebærer. Bak ham, Lars Storhaug, Gerta og Brynhild Hatteland hold i snorene.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7183.jpg
Klepp turntropp under delfilering ved krettsturnstevne i Sandnes 1935.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7182.jpg
1. Garmann Fjogstad. 2. Alf Laland. 3. Torkel Stangeland. 4. Odd Storhaug. 5. Karl Hatteland. 6. Magne Hatteland. 7. Per Skjæveland. 8. Ingvald Håland. 9. Karl Hauge. 10. Martin Håland. 11. Norleif Skretting.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7181d.jpg
Klepp småguttelag I. Foran fra venstre: Tor K. Carlsen, Jarle Malmin, Forde Hauge, Leif R. Eide, Harry J. Hansen, Morten K. Lilleland. 2. rekke fra venstre: Trener Magne Lilleland, Arild Storhaug, Garmann Grude, Alf Urdal, Torleif Håland, Rolf S.…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7181c.jpg
Klepps damelag. Bak fra venstre: Tony Horpestad, Turid Håland, Grete Gaard, Kirsten Gaard, Bjørg Storhaug, Maria Bore. Fremme fra venstre: Bente Storhaug, Siri Prestegård, Reidun Marie Laland, Bothild L. Stangeland, Else Karin Stangeland, Gry Nese.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7181b.jpg
Foran fra venstre: Svein Atle Bore, Jens Laland, Tor Erik Skretting, Stig Ove Sandveden, Gunnar Høyland, Tommy Lekve. Bak fra venstre: Håvard Åse, Tom Horpestad, John Mydland, Tommy Hegre, Arild Madland, Per Arild Hansen, Gisle Ødemotland, Kjetil…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7181a.jpg
Klepp småguttelag II. Foran fra venstre: Runar Skjærpe, Kenneth Erga, Steinar Riveland, Kjell Berland, Tor Johannes Vetrhus, Lorentz Laland, Kjell Kleppe. 2. rekke fra venstre: Trener Odd Magne Borsheim, Morten Mauland, Rune Horpestad, Morten Erga,…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7180d.jpg
Foran fra høyre: Rune Eide, Tor Christian Carlsen, Frode Haugen, Inge Braut, Alf Urdal, Garmann Grude, Morten Kennet Lilleland. Bak fra høyre: Harry Johan Hansen, Arild Storhaug, Olav Storhaug, Odd Egil Herikstad, Torleif Håland, Rolf Steinar Risa,…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7180b.jpg
Klepp`s B-lag ser fornøyde ut selv om de tapte kampen de nettopp har spilt. Men laget har sikkert behov for flere spillere, så barem øt til trening. På kne: Ingrid Storhaug, Hanne Sissel Høyland, Siri Rosseland, Mai Brit Bore, Astrid Skjelbred. Bak…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7180a.jpg
1. rekke fra venstre: Lisbeth Hoch, Wenche Stava, Inger Hoch, Åse Hodne, Torill Skretting, Heidi Høyland. 2. rekke fra venstre: Ingunn Skretting, Turid Storhaug, Marie Obrestad, Kjellrun Mauland, Gunhild Damsgård, Karin Bore, Else Irene Skretting,…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7179c.jpg
En glad gjen med idrettsmerkestatuett eller idrettsmerkerus er bak fra venstre: Per Magne Tengesdal, Sofie Bilstad, Magnhild Skogland, Magne Jakobsen og Ranveig Mossige. Foran fra venstre: Kari Ølberg, Liv Erås, Kjellaug Kleiveland.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7179a.jpg
På kne fra venstre: Oscar Engelsvoll, Johan Kleppe, Morten Torp, Karl Kyllingstad, Eirik Stangeland og Kjell Grude. Bak fra venstre: Åge Erås, Pål Anda, Helge Braut, Egil Stangeland, Arild Oftedal og Preben Åmodt.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7178.jpg
Klepp Idrettslag sitt orienteringsløp i Hetland, Bjerkheim 24.04.1960. Jakob Sørestad slo Magne Lystad som var en av Norges beste løpere på den tiden. Fra venstre: Frode Hauge, Kjell Engelsvoll, Magne Jacobsen, Arne Carlsen, Jacob Sørestad, Terje…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7177.jpg
1. Torkel Stangeland. 2. Jostein Braut. 3. Fridjof Hauge. 4. Geor Husstøl. 5. Arthur Storhaug. 6. Levin Storhaug. 7. Sigvald Storhaug. 8. Ingvald Grude. 9. Alv Braut. 10. Karl Hauge. 11. Alf Storhaug.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7176.jpg
Klepp Idrettslags Fotballag som spilte i klasse C.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7175.jpg
Turntropp til Klepp Idrettslag 1936. Foran fra venstre: Karl Hauge, Jostein Braut, Alv Braut, Sverdrup Engelsvoll, Harald Braut, Martin Anda, Leon Storhaug og Fridjof Hauge. Bak fra venstre: Karl Engelsvoll, Martin Hove, Sigurd Klepp, Palmer Kleppe,…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7174.jpg
Klepps gutteturnere i Sandnes i 1935. Instruktør Lars Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7173.jpg
Klepps turntropp under delfilering ved Kretstrunstevne i Sandnes 1935.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7171.jpg
Fra innvielsen av Klepp stasjon 1937. Bilen i framgrunnen er sikkert Olav Anda sin. Han hadde en slik til sin elektriske forretning.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7168.jpg
Klepps A-lag omkring 1930. Foran fra venstre: Levin Storhaug, Arthur Storhaug, Leon Storhaug. Bak fra venstre: Alf Storhaug, Sigvald Storhaug, Ivar Kleppe, Ludvig Laland, Ingvald Grude, Torkel Stangeland, Georg Hustøl, Lars Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7167.jpg
Fra innvielsen av klepp Stadion i 1937. Lars Storhaug tar avsparket for lynturneringen i fotball. Lars var foregangsmann i Klepp idrettslag i en mannsalder. Han var far til Åge Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7166.jpg
Turnoppvisning på Klepp omkring 1935. Instruktør er Lars Storhaug. De næreste guttene er: Jon Rasmussen, Magne Hatteland, Torger Carlson, Sverre Klepp, Roald Hatteland, Marton Klepp, Alf Kleppe, Torger Skretting, Ingvar Håland, Joakim Anda.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7164.jpg
Fra Jærturnstevne på Klepp stasjon 1946. Lars Storhaug og ordfører A. M. Stangeland.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7163.jpg
Klepp A-lag cirka 1935. Fra venstre: Torkel Stangeland, Jostein Braut, Fridjof Hauge, Georg Hustøl, Arthur Storhaug, Levin Storhaug, Sigvald Storhaug, Ingvald Grude, Alv Braut, Karl Hauge og Alf Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7162.jpg
Tonelen Maihack P14 i treningskamp mot Nærbø.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7161.jpg
1. A. Braut. 2. A. Storhaug. 3. L. Storhaug. 4. L. Laland. 5. G. Hustøl. 6. S. Storhaug. 7. B. Austerå. 8. A. Storhaug. 9. G. Grude. 10. J. Braut. 11. L. Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7160.jpg
Atelier, portrett, halvfigur. Torbjørg Sjursdotter Lothe g. Anda, f. 06.08.1900 d. 29.07.1989. Olav Anda, f. 25.12.1901 d. 09.04.1991.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7159.jpg
Del av større bilde. Vi ser huset til Etser Stangeland. Det er rett bak der Ole Mossege har forretningen din. Bakenfor ser vi litt av løa til Roald Hatteland. Den brant ned i 1956. Kyllingstad plogfabrikk A/s før første ombygging. Steingården er…

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7158.jpg
Jørgen Martinson Stangeland: f. 23.11.1883 gift 26.08.1906 med Karen Adolfsd Hatteland: f. 16.03.1889 Marta Stangeland: f. 13.03.1903 Ester Stangeland: f. 26.03.1908

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7157.jpg
1 rekke: Lisebet Kleppe (Omdal), f. 12.09.1920. Marta Braut (Nygård), f. 12.03.1925. 2. rekke: Alma Erga (Hatteland), f. 18.12.1922. Nikoline Grude, f. 09.06.1896. Rakel Kleppe, f. 10.04.1889. Tilsette på sentralen på Kleppe.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7156.jpg
Bildet viser telefonsentralen på Kleppe med Rakel Kleppe til venstre og Johanna Wiig til høyre. Rakel var bestyrer. Sentralen var nedlagt i cirka 1950-60. Da fikk vi automattelefon. Sentralen var plassert i den gamle handelslaget.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7154.jpg
Gammelsmedene på Kyllingstad, Martin Skretting og Trygve Grude skåret ut av Alfred Bore.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7152.jpg
Gården til Sven Bore, med sauer på beite. I dag er gården oppdelt til tomter til arvingene.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7150.jpg
Karl Hatteland sin 2. bil, en 1937 modell Studebakker. Han kjøpte den i 1940 og kjørte cirka 2 år under krigen. Den siste tiden kjørte han på karbid. Etter hvert kjørte 6 mil, måtte han tømme vanntanken på 80 liter, osv. - osv. NB! Legg merke til…

Stikkord: , ,

Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2