Bla i ressurser (5496 totalt)

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7530.jpg
Bildet viser Olav Envaldsen Sele, f. 06.08.1927.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7529.jpg
Bildet viser Jens Envaldsen Sele, f. 06.06.1924.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7528.jpg
Atelierbilde av Samuel Rassmussen, f. 23.01.1864, gift 03.12.1891 med Teline Albretsdotter, f. 09.02.1870.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7527.jpg
Sofia Samuelsdotter, f. 01.05.1892, på sykkel utenfor huset til faren Samuel Rasmussen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7526a.jpg
Atelierbilde av Ingeborg Maria Samuelsdotter, f. 22.08.1912.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7518.jpg
Atelierbilde av Envald Sele, f. 01.12.1884. I militærtjeneste.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7517.jpg
Familebilde på benk i hage – ektepar med to voksne barn (?)

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7516.jpg
Ateliet bilde av to soldater

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7515.jpg
Atelierbilde av Sofia Samuelsdotter, f. 01.05.1892.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7514.jpg
Atelierbilde av Sofie Samuelsdotter, f. 01.05.1892, og Ingeborg Ellingsotter, f. 01.04.1898 gr. 51/25. De er søskenbarn.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7513.jpg
Atelierbilde av fra venstre: 1. 2. Sofia Samuelsdotter, f. 01.05.1892.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7512.jpg
Atelierbilde av Sofia Samuelsdotter, f. 01.05.1892.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7511.jpg
Atelierbilde av Sofia Samuelsdotter g. Espedal, f. 01.05.1892.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7510.jpg
Atelierbilde av Sofia Samuelsdotter Sele, f. 01.05.1892. Antagelig konfirmasjonsbilde.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7509.jpg
Portrett av ung dame

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7508.jpg
To personer på likstrå

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7507.jpg
Bildet er tatt i USA av Henri Halvorsen, Chicago. Han vervet seg til 1. verdenskrig og falt i Frankrike. Jonas Rosseland, til høyre, var hans søskenbarn. Hans mor Elisa Rassmusdotter Sele, f. 12.12.1865, gift med Ola Halvorsen Mossige. Reiste til…

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7506.jpg
Atelierbilde av Ingeborg Pedersdotter Reke, f. 1877 d. 26.04.1902, gift med Samuel Rassmussen Sele, f. 23.01.1864.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7505.jpg
Atelierbilde av Ingeborg Pedersdotter Reke til høyre, f. 1877 d. 26.04.1902, gift 21.10.1897 med Samuel Rassmussen Sele. De to andre er ukjente.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7504.jpg
Sofia Samuelsdotter Espedal, f. 01.05.1892, og Reinert Sam.s. Sele, f. 25.04.1898. De andre ukjent. Huset bak er hjemmet deira Samuel Rassmussen sitt.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7503.jpg
Fra venstre: Sofia Samuelsdotter, f. 01.05.1898. Reinert Samuelsson, f. 25.04.1898, br. 43. Inga Samulsdotter, f. 25.08.1899. Ingeborg, f. 22.08.1912, i fanget til Serina Gabrielsdotter, f. 04.02.1876 d. 14.07.1934. Der var utskifting i 1910

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7502.jpg
Familien Albrets slekta på Sele. Bygd av Jon Ivarson før 1850, revet cirka 1899. Samuel Rassmussen eier fra 1894. Bestefar til Samuel Espedal. De kalte huset «Joahuset».

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7501.jpg
Selegårdene i bakgrunnen. Vannet skal tappes ut for å dyrkes. Se bilde hos Tor Torgersen 1984/19KLE 8:

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7500.jpg
Bak fra venstre: Ola Bergsle, Skien. Georg Gundersen, Karen Gundersen. Ligni Jåsund, Sola. Framme fra venstre: Solveig, Asbjørn, Alf, Sofie.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7499.jpg
Solveig Gundersen, f. 06.03.1937. Den gamle løa bak.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7498.jpg
Ivar, 6 mnd., utenfor huset på Sele.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7497.jpg
Den nye løa er bygd.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7496.jpg
Fra venstre: Ola Bergsli,Vassøy. Karen Gundersen, f. Ueland. Ivar Gundersen. Georg Gundersen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7495.jpg
Kyrne jages ut etter melking. Ny løa på gården, det gamle våningshuset står ennå.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7494.jpg
Hus flyttet av grunnmuren

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7493.jpg
Vindmølle. Mann på plattform oppe på vindnmøllen.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7492.jpg
Gjæser på Sele. Det var godt matauke under krigen. Hønsehuset lengst bak.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7491.jpg
Treskoene står utenfor i byslaget. Det var vanlig på gårdene. Noen folk fra Australia var på besøk. De tenkte at dette var så sjelden at det måtte fotograferes.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7490.jpg
Georg, Karen Ivar og Solveig Gundersen. Hønsehuset i bakgrunnen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7489.jpg
Den gamle løa er revet. Ny er under bygging. Uthuset var revet i 1973 og bustadhuset i 1982.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7488.jpg
Bygging av ny løe på Sele. Fra venstre: Georg Gundersen, Kristian Hodne.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7487.jpg
Gården til G. G. på Sele. Ny løa er bygd. Bustadhuset står framdeles.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7486.jpg
Første bilen på Sele. En commer 1955 modell. Løa i bakgrunnen.

Stikkord:

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7485.jpg
Kyrne jages inn til melking av Asbjørn Jåsund, Sola. Hønsehuset i bakgrunnen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7484.jpg
Huset på gården til Georg Gundersen, bygd før 1900, revet i 1973. Nytt er bygd. Opel Record 1958 modell. Eier er Ivar Gundersen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7483.jpg
Bygning/hus trolig på en strand to personer på utsiden – trolig på Sele

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7482.jpg
Uttapping av «Vatnet» på Sele. Det ga mange mål dyrkingsjord.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7481.jpg
Atelierbilde av Karl Johansen Sele, f. 17.09.1851 d. 05.10 1936, g. 13.01.1886 med Ragnhild Pedersdotter Reke, f. 11.07.1862 d. 25.11.1927.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7480.jpg
Georg Gundersen med Ivar og Solveig Gundersen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7479.jpg
Sven Sele på «høyvendaren». Det gamle bustadhuset i bakgrunnen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7478.jpg
Gravingen av kanal på Sele. Det er uttapping av «Vatnet». Ove Reve med gravemaskin.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7477.jpg
Bildet viser Feistein fyrstasjon. Familien til Charlotte Sele f. Malmin er på tur.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7476.jpg
Feistein fyr. På den smaleste er det bare cirka 2 km til lands. Sjøen var ekstra still da bilde var tatt. De i båten er ikke kjent.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7475.jpg
Feistein fyr ligger på en liten øy ute i havet. Den hører til Klepp kommune.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7467.jpg
Reperasjon av hummerteiner. Georg Sele, f. 14.06.1916. Elbjørg, f. 07.08.1949

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7466.jpg
Det gamle naust er revet i dag. Det er bygd ny molo. Stedet der heter Tangerstø. Vi ser Reve lengst bak.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7330.jpg
Bildet viser de 4 skoleklassene på Baugabakka i 1904. Bildet stod i Stavanger Aftenblad 22-7-80. Bildet ble sendt til bladet av Ådne Stangeland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7329c.jpg
Grindahov. Den var i bruk på gårdene helt til traktoren overtok. De eldste grindahorvene har tre tinner. Klepp bygdemuseum har begge typer.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7329b.jpg
Grindahov. Den var i bruk på gårdene helt til traktoren overtok. De eldste grindahorvene har tre tinner. Klepp bygdemuseum har begge typer.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7327.jpg
1. rekke fra venstre: Anna Grude, Kristi Kyllingstad, Åsa Carlsen, ukjent, Elisabet Braut, Dortea Grude, Laurense Kristensen 2. rekke fra venstre: Maria Braut, Malle Vådeland, Astri Bryne, Sara Riskjell, Lisabet Varland 3. rekke: Jon Grude

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7326.jpg
Klepps A-lag 1921-1922 utenfor skolehuset på Haugabakka. Fra venstre: Garman Grude, Magnus Skretting, Algot Johannesen, Karsten Knutsen, Martin Anda, Øystein Hatteland, Lars Øvregård, Luis Storhaug, Livar Storhaug, Laurits Sletten, Lars Storhaug.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7323.jpg
Bildet viser Museet og «Folgehuset». Museet er det gamle skolebygget er fra cirka 1900, det er flyttet her til i 1987. Offisielt åpnet 17. mai 1988.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7321.jpg
Kleppekrossen med Essostasjonen, Eivind Braut, Handelslaget og kommunehuset i bakgrunnen. Sven Grude sitt hjørne, bussholdeplassen og torget til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7320.jpg
Til venstre: Kyllingstad plog og Essostasjonen. Kyllingstad plog er kjøpt av Kverneland. Disse bygningene står nå tomme.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7319.jpg
Bildet viser Klepp ungdomsskole i framgrunnen, litt av Haugland og Nordås sine hus og i bakgrunnen: Jæren Folkehøyskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7318.jpg
Bildet er tatt i høve plassering av Teodor Dahl- statuen. Vi ser roserabatten, bakenfor Klepp Ungdomsskole.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7317.jpg
Eier av bruket var Nils Skretting fra 02.10.1923, Bjarne Skretting (24.05.1928), Alf Kleppe (25.07.1949) og Nuel Ødegård. Det var antagelig bygd i 1923 wllwe før. Grunnmuren er av stein med murpuss. Det tyder på bygging omkring århundreskiftet.…

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7316.jpg
Bildet viser fra venstre: huset til Einar Heskja, Oskar Erga og Andr. Skretting. Lengst bak: Riskjell, gammel turnhall revet i 1982.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7315.jpg
Flom i Kleppekrossen. Dette er sett nedenfor ungdomsskolen, fra venstre: litt av Tonstad sitt hus, Oscar Håland, Emil Skår, Joh. Melloo Mellomstrand, Pauline Braut og Paul Håland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7314.jpg
Flom i Kleppekrossen i 1961. Et svær regnvær gjorde at kloakken ikke klarte å overflate vannet. Vannet grav seg inn under fyllingen og tok med seg sand, slik at steiner stengte rørene. Her ser vi litt av Tonstad sitt hus, til venstre: Oscar Håland,…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7313.jpg
Der vannet ligger er i dag lagt ut til parkeringsplass. Bildet viser fra venstre: Oscar Håland, Emil Skår, Joh. Melloo Mellomstrand, Pauline Braut, Paul Håland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7312.jpg
Bildet viser fra venstre: Tonstad sitt hus, bak Kyllingstads plogfabrikk. Vegen til framgrunnen går til ungdomsskolen. Vannet dekker det som i dag er lagt ut til parkeringsplass.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7311.jpg
Flom i 1961. Fra venstre: Tonstad sitt hus, lenger bak Kyllingstad Plogfabrikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7310.jpg
Støping av høyspenningsmaster, personer fra Andas sementstøperi. Utskifting av uimpregnerte trestolper.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7309.jpg
Høyspenningstrafo og innredning i en kiosk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7308.jpg
Skillebryter for høyspenning.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7307.jpg
Skillebryter og sikringer for høyspenning.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7306.jpg
Maudalkraftlag. Myretjønn-dammen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7305.jpg
Maudalkraftlag. Maudalsdammen ferdig 1949.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7304.jpg
Montør Oscar Johansen. Se side 35 i boken Maudalkraftlag 25 år (1930-1955).

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7303.jpg
Vindfull dag på ei strand på Jæren

Stikkord:

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7302.jpg
Skeiane, Maudalkraftlag. Skeiane transformatorstasjon.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7301.jpg
Avfotografert dokument med beskrivelse av bygning

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7300.jpg
Skeiane, Maudalkraftlag. «Fra linje nr. 1 endepunkt Skeiane kraftstasjon». Se side 35 i boken Maudal Kraftlag 25 år (1930-1955).

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7299.jpg
Den gamle Kleppe kiosken nr. 20 av tre. Bygget 1918/1919. Kiosken står ved oppgangen til Jæren Folkehøyskolen.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7298.jpg
Hestetransport av sement høyspenningsmaster.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7297.jpg
En trestolpe som tas opp. Gabr. og K. Brekken. Gården i bakgrunnen – mot frøylandsvatnet er 15/0012 (Einar Grude). Til venstre ses Indre- og Ytre Holmene.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7296.jpg
Betongmast på høyspenningsmast på linjen Anda-Laland. Mesten ble satt opp i 1925/1926. I bakgrunnen ses Rachel Thorsen`s gård. 16/0001.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7295.jpg
Trafo og lavspenningssikringer.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7294.jpg
Strømstolpe og strømledninger

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7293.jpg
Prøve på tilkobling til en lavspenningslinje.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7292.jpg
Prøver på inntakstrakter for lavspenningsnett.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7291.jpg
«Steinstolpen». I bakgrunnen ses gravhaugen «Kålhaug» som ligger rett ved den gamle prestegården. Bildet er tatt fra Friestad – mot prestegården og Kleppe. Linjen Kleppe-Friestad-Nese ble bygget 1918/1919. 3x10 qmm Cu.

Stikkord: , ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7290.jpg
Bilde av en motor som han tegnet da han gikk på Stavanger Tekniske Aftenskole 1914-1915.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7289.jpg
Isolatorbenslinger til høyspenningisolatorer.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7288.jpg
Isolatorbenslinger til høyspenningisolatorer.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7287c.jpg
«Carlsens», vegggjennomføring i forbindelse med «E.B.» inntaksboks.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7287b.jpg
«Carlsens», vegggjennomføring i forbindelse med «E.B.» inntaksboks.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7287a.jpg
«Carlsens», vegggjennomføring i forbindelse med «E.B.» inntaksboks.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7286.jpg
«Carlsens inntakstrakt». H. Carlsen fikk patent på trakten mens han var driftsbestyrer på Klepp Elverk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7285.jpg
Trafokiosk. Vet ikke hvor den er. Vi ser gårdsbruk og steingård.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7284.jpg
Grunnrisset til en kiosk. (Oppmåling av hjørner/vinkler).

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7283.jpg
Støping av kiosk. Jern – betong. (Kan være fra Time kommune).

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7282.jpg
Linje Tu – Vassbø (Time). 50KV – 15kV. Maudal – Time på samme mast.

Stikkord: ,

https://klepp.samlinger.no/files/imports/7281.jpg
Stolpetrafo.

Stikkord: ,

Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2