Bla i ressurser (54 totalt)

  • Stikkord: K.K.Kleppes hage

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1652.jpg
Kaar Kleppe - foran til venstre - og fire unge menn i hagen. Foran fra venstre: Kaar Kleppe , Emil Skaar. Bak fra venstre : Svein Ravndal, Olav Ravndal ( sønner av kloffe F.Ravndal), Odd Braut.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1542.jpg
Joakim og Ane Kleppe med døtrene Astrid og Marit.. (Joakim og Ane Kleppe eide av Klepp gml. prestigård, som ble overdradd dem fra statr i1889)

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1541.jpg
Joakim og Ane Kleppe. (De var eiere av Klepp gml. prestigård, som ble overdradd dem fra statr i1889)

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1540.jpg
Joakim og Ane Kleppe. (De var eiere av Klepp gml. prestigård, som ble overdradd dem fra statr i1889)

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1402.jpg
13 KVINNER I HAGEN TIL K.K.Kleppe. En del av dem elever ved Jøren Folkhøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1704.jpg
Kristine Krohn (søster til K.K. Kleppe) og sønnen Sigurd i hagen til K.K. Kleppe. Kristine Kleppe g. Krohn f. 1873 - 1887 D: 19/4-1954. Sigurd Krohn f. 18/2 - 1917 D 11/2 - 1944

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1706.jpg
Portrett av Inger Kleppe med dåpsbarnet Dagfinn, f. 16.05.1920, på fanget.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1649.jpg
Inger Kleppe f. Molaug med de fem jentene. Fra venstre: Inger Kleppe, Sigrunn,Magnhild, . Randi, Liv og Ingebjørg.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1611.jpg
Fem jenter i hagen til K.K Kleppe - barna til smeden Stangeland. Bak fra venstre: Ingebjørg f. 1909 Ingrid f. 1911 Foran fra venstre: Eli f. 1916 Gudrun f. 1920Torborg f. 1918

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1595.jpg
En stor gruppe barn og voksne samlet i fam. Kleppes hage i anledning av Kaare Kleppes konfirmasjon.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1549.jpg
Anne Malene og Cornelius Kleppe, foreldrene til K.K. Kleppe. Anne Malene Tønnesdtr. Anda g. Kleppe f.26.01.1855, d. 02.02.1941.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1536.jpg
Seks av de sju barna til Inger og K.K.Kleppe. Første rekke fra ventre: Liv f. 16.11.1909 Randi f. 17.01.1918 Sigrunn f. 04.01.1916 Ingebjørg f. 23.05.1913 Bak fra venstre: Inger Kleppe (avkuttet) Magnhild f. 21.08.1911 Kaare f. 06.05.1908

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1537.jpg
Seks av de sju barna til Inger og K.K.Kleppe. Fra Høyre: Kaare f. 06.05.1908 Liv f. 16.11.1909 Magnhild f. 21.08.1911 Ingebjørg f. 23.05.1913 Sigrunn f. 04.01.1916 Randi f. 17.01.1918

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1538.jpg
Inger Kleppe med det yngste av de sju barna,Dagfinn - f. 16.05.1920. Iført dåpskjole? Døtrene Ingebjørg til venstre og Sigrun til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1393.jpg
Maren Hognestad og Maria Risfjell på tunet hos K.K. Kleppe. Begge holder en bøtte i hånden.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1399.jpg
Tre jenter ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe. To av jentene i mannsbunad, den tredje i kvinnebunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1355.jpg
To jenter ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1362.jpg
Portrett av en ung mann i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1363.jpg
To jenter - elever ved Jæren Folkehøgskule? på tunet hos K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1367.jpg
En gruppe elever/lærere ved Jæren Folkehøg- skule sittende i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1368.jpg
Portrett av en ung mann i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1351.jpg
Seks jenter (kjøkkenjenter) og en lærer ved Jæren Folkehøgskule, alle i hvite forklær.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1332.jpg
Tre jenter og tre gutter i K.K. Kleppes hage, elever ved Jæren Folkehøgskule?

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1312.jpg
Folkeskoleelever fra Øksnevad i hagen til K.K. Kleppe. Lærer Johs. Soma i bakerste rekke.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1294.jpg
Inger og K.K. Kleppe med fem av barna.To kvinner og to menn i bakgrunnen - tjeneste- jenter og drenger?

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1293.jpg
Åtte småbarn i hagen til K.K. Kleppe. Kaare og Liv Kleppe foran.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1286.jpg
Portrett av K.K. Kleppes søster, Matilde,tilvenstre sammen med en sykepleier. Matilde f. 22.03.1883.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1269.jpg
Inger og K.K. Kleppe med to av barna. Bak fra venstre: Tora Klepp, Tore Berge, Marta Haaland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1265.jpg
En mann og to kvinner i hagen til K.K. Kleppe - elever ved Jæren Folkehøg- skule? Tjenere?

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1258.jpg
Åtte elever ved Jæren Folkehøgskule med gymnastikkdrakt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1218.jpg
Inger og K.K. Kleppe med to av barna, sammenmed fire kvinner.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1207.jpg
Inger og K.K. Kleppe i hagen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1192.jpg
Portrett av K.K. Kleppes datter Magnhild, født 1911.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1190.jpg
To småjenter K.K. Kleppes datter Magnhild til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1177.jpg
Inger og K.K. Kleppe sittende foran med de fire yngste barna. Bak fra venstre: Berta Amdal, Ragna Tu, Elias Liland, Marit Klepp, Bruskeland.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1176.jpg
Portrett av en kvinne - sykepleier.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1167.jpg
Inger og K.K. Kleppe sittende foran med 5 avbarna. Bak fra venstre: Henrik Molaug, Knut Fosse,Malena Kjellsnæs og Signe Thu.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1050.jpg
Anna Øvregård til venstre og Berta Øvregård med tre små barn

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1048.jpg
Fire kvinner og fem barn. Bak fra venstre: Signe Braut, Kristina Reime, ukjent, Oline Brattland. Foran fra venstre: Ola Braut, Lotte Braut, ukjent, Liv Braut, Astrid Braut.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1038.jpg
Ung kvinne som leier et lite barn. I hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1036.jpg
Portrett av en kvinne med et barn på armen. I hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1031.jpg
Fire menn og to gutter i hagen til K.K. Kleppe. De to guttene i midtener til venstre: Svein Ravndal og til høyre Olav Ravndal - senere politimester i Stavanger. Bak fra venstre: lærer og kirkesanger F.Ravndal , Harald Hultmann, Enevald Kleppe og…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1006.jpg
Elida Vasshus til venstre - lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1910 til 1917 - sammen meden annen kvinne i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/747.jpg
En gruppe folkeskoleelever - jenter oggutter - sannsynligvis fra Øksnevad. I hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/100.jpg
Kvinnelig elev fra Jæren Folkehøgskule i setesdalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/95.jpg
Karl Hatteland med sin klasse ved Jæren Folkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/87.jpg
En gruppe kvinnelige elever fra Jæren Folke-høgskule. I hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/86.jpg
Åtte elever fra Jæren Folkehøgskule, iført skuespillerkostymer.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/85.jpg
Fem kvinnelige elever fra Jæren Folkehøg- skule i nasjonalbunad, tre av dem i manns- bunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/84.jpg
Åtte kvinnelige elever fra Jæren Folkehøg- skule - i hagen til K.K. Kleppe.Alle i hvite pynteforklær.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/37.jpg
K.K. Kleppe og kona Inger født Molaug sammen med sine barn i hagen. Se også fotokort tilvekst A53-39.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/36.jpg
K.K. Kleppe og kona Inger født Molaug sammen med sine barn i hagen. I bakgrunnen: Kaare Kleppe Magnhild og Liv. I forgrunnen Ingebjørg, Inger medDagfinn på fanget, Sigrun og Randi. Persondata på fotokortet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/23.jpg
Ei gruppe menn og kvinner - bryllupsgjester Bruden er Kristine Kleppe-søster til K.K. Kleppe Brudgommen er Peder Ludolfsen Krohn frå Norddalen Sunnmøre. For vidare opplysningar sjå original.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/18.jpg
Gutt med sykkel i K.K. Kleppes hage.
Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2