Bla i ressurser (567 totalt)

  • Stikkord: Jæren folkehøgskule

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4846.jpg
Elever/lærere ved bygningen Breidablikk. Birkeland nr. 4 fra venstre, foran.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4845.jpg
Elever/lærere ved bygningen Bredablikk. Birkeland nr. 4 foran fra venstre. K. K. Kleppe nr. 5 foran fra venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4839.jpg
Elever ved bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4838.jpg
Elever utenfor bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4831.jpg
Elever på trappen til bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4410.jpg
Slektinger av Søren Øvertveit samlet ved minnemerke over ham.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4409.jpg
Skoleplassen – Jæren Folkehøgskule. Folk samlet ved avdukingen av minnemerke over Søren Øvertveit.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4408.jpg
Skoleplassen – Jæren Folkehøgskule. Folk samlet ved avdukingen av minnemerke over Søren Øvertveit.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4388.jpg
Skoleplassen – Jæren Folkehøgskule. Folk samlet ved avdukingen av minnesmerke over Søren Øvretveit.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4365.jpg
Jenter i gymnastikkdrakt, på trappen til bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4364.jpg
Jenter i gymnastikkdrakt ved inngangen til bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4363.jpg
Gutter og jenter ved inngangen til bygningen Breidablikk. K. K. Kleppe sittende foran til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4362.jpg
Gutter og jenter ved inngangen til bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4361.jpg
Jenter og gutter ved inngangen til bygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4360.jpg
Gutter utenfor «Gamlehuset».

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4270.jpg
Skolebygningen Breidablikk. Snø.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4266.jpg
Elever ved inngangen til skolebygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4264.jpg
Elever ved inngangen til skolebygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4261.jpg
En gruppe kvinner og menn (elever?) + fire barn på trappen til skolebygningen Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4260.jpg
En gruppe kvinner og menn (elever?) + fire barn på trappen til skolebygningen Breidablikk. K. K. Kleppe foran til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4230.jpg
To busser på Jæren Folkehøgskule. Eldre kvinner og menn. K. K. Kleppes tekst: «Petrigamle...»

https://klepp.samlinger.no/files/imports/4229.jpg
En gruppe eldre kvinner og 5 menn på trappen til skolebygningen Breidablikk. K. K. Kleppe tekst: «Petrigamle...»

https://klepp.samlinger.no/files/imports/3355.jpg
Bygningen «Breidablikk» - oppført 1911. Stor trebygning.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1398.jpg
12 elever? ved jøren folkehøgskule , kvinene i hardangerbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1328.jpg
En stor gruppe menn og kvinner på tunet til Jæren Folkehøgskule. Kursdeltakere? sittende på benken fra høyre: Jens Tvedt og Arne Gorborg. Elen og Søren Øvretveit om trent i midten.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1170.jpg
Fem jenter ved Jæren Folkehøgskule i gymnastikkdrakt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1145.jpg
20 kvinner (lærerinner?) utenfor Midt stovehuset Jæren Folkehøgskule. Målfrid Birkeland bakeret som nr. 3 fra høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/849.jpg
1 jente ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe. Dobbeleksponert

https://klepp.samlinger.no/files/imports/735.jpg
Frå hallen. Skard, S. Ø. + elever.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1718.jpg
Portrett av Berta Molaug - K.K. Kleppes svigerinne uten Midt stove huset - Jæren Folkehøgskule

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1697.jpg
Jæren Folkehøgskule og Klepp kirke. Mot N.V.Jorder og steingjerder i forgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1694.jpg
Jæren Folkehøgskule og Klepp kirke sett mot nordvest. Marker i forgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1671.jpg
Portrett av en stor gruppe kvinner og menn på lærerkurs ved Jæren Folkehøgskule. Arne Garborg og Jens Tvedt på benken til høyre. Oftedal.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1633.jpg
Sigrid og Karsten Øvretveit med de tre barnai hagen til K.K. Kleppe. Karsten Øvretveit var styrer ved JærenFolkehøgskule fra 1923 til 1927. Han hadde tidligere vært lærer ved skolen i mange år. Skolens grunnlegger, Søren Øvretveit, var hans…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1634.jpg
Sigrid og Karsten Øvretveit med de tre barna. Sigrid Øvretveit og de to døtrene i bunader.Karsten Øvretveit var styrer ved JærenFolkehøgskule fra 1923 til 1927. Han hadde tidligere vær lærer ved skolen i mange år. Skolens grunnlegger, Søren…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1635.jpg
Sigrid og Karsten Øvretveit med de tre barnai hagen til K.K. Kleppe. Karsten Øvretveit var styrer ved JærenFolkehøgskule fra 1923 til 1927. Han hadde tidligere vært lærer ved skolen i mange år. Skolens grunnlegger, Søren Øvretveit, var hans…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1636.jpg
Sigrid og Karsten Øvretveit med de tre barna. Sigrid Øvretveit og de to døtrene i bunader.Karsten Øvretveit var styrer ved JærenFolkehøgskule fra 1923 til 1927. Han hadde tidligere vært lærer ved skolen i mange år. Skolens grunnlegger, Søren…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1637.jpg
Maria Øvretveit med en liten gutt (Joleiv?) på fanget. På en benk ute i en hage.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1638.jpg
Maria Øvretveit sammen med tre barn, de to jentene i hardangerbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1643.jpg
Jæren Folkehøgskule, mot N.Ø. Klepp kirke til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1598.jpg
En stor gruppe konfirmanter - jenter og gutter, utenfor Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1599.jpg
En stor gruppe konfirmanter - jenter og gutter - utenfor Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1600.jpg
En gruppe konfirmanter - jenter - i 1923, utenfor Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1512.jpg
Grønnsakkurs på Jæren Folkehøgskule. Jansen. Søren Øvretveit til høyre.Elen Øvretveit til venstre 1. rad på benken.Inger Kleppe bakerst midt i bildet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1510.jpg
Konfirmanter - jenter og gutter - fra 1923. Presten Hove - Sandnes. Utenfor Breidablikk.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1506.jpg
Arne Garborg till venstre og Torkell Mauland sittende ute i en hage (folkehøgskulen?)

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1533.jpg
Jæren Folkehøgskule til venstre. Klepp kirke til høyre. Åkrer og steingarder i forgrunnen. Mot sør-øst. Husa i bakgrunne er Kleppe bedehus og Carl D.Carlsen sin gard, me ser opp mot Særheim.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1481.jpg
Jæren Folkehøgskule sett fra sør

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1394.jpg
Høgskulemøte på Jæren Folkehøgskule. Møtedeltakerne samlet på tunet. Martin Birkeland, Søren Øvretveit og Tore Braut foran.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1397.jpg
Margrete Haugland og ei jente på rommet. Sitter ved et bord, den ene med et broderi og den andre med en bok på fanget. Bilder og en plante (hengeasparges?) på bordet. Bilder på veggene.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1401.jpg
Tre jenter ved Jæren Folkehøgskule på tunet.Breidablikk i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1359.jpg
En gruppe elever ved Jæren Folkehøgskule utenfor Midtstovehuset

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1360.jpg
Fra hallen i Breidablikk. Foran fra høyre: Elida Vasshus, K.K. Kleppe,ukjent, Søren Øvretveit, Skard?, Martin Birkeland. Elever.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1361.jpg
Ei jente ved Jæren Folkehøgskule, i setesdalsbunad

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1364.jpg
Kjøkkenjenter og lærer Borghild Svello - foran til høyre - ved Jæren Folkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1365.jpg
To jenter ved Jæren Folkehøgskule utenfor Midtstovehuset

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1366.jpg
Seks jenter ved Jæren Folkehøgskule utenfor Midtstovehuset

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1369.jpg
To gutter ved Jæren Folkehøgskule i bunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1370.jpg
En stor gruppe jenter ved Jæren Folkehøg- skule utenfor en av de gamle skolebygningene

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1373.jpg
Ei jente ved Jæren Folkehøgskule i setesdalsbunad

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1371.jpg
Breidablikk under bygging.Bygget stod ferdig i 1911.Lensmannsgården i bakgrunnen. Mot vest.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1350.jpg
To gutter ved Jæren Folkehøgskule på tunet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1348.jpg
Ei jente ved Jæren Folkehøgskule i setes- dalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1347.jpg
Torgeir Edland og en annen gutt på tunet tilJæren Folkehøgskule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1345.jpg
Høgskulemøte på Jæren Folkehøgskule. Møtedeltakerne samlet på tunet. Søren Øvretveit foran i midten. Tore Braut foran til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1343.jpg
Fem jenter ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1342.jpg
Breidablikk under bygging.To arbeidsmenn utenfor inngangen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1341.jpg
To menn på tunet til Jæren Folkehøgskule, Midtstovehuset bak til venstre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1340.jpg
Fire jenter og to gutter ved Jæren Folkehøg-skule.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1339.jpg
Søren Øvretveit taler i hallen i Breida- blikk. Elever i benkeradene.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1338.jpg
En gruppe elever ved Jæren Folkehøgskule på tunet. De tre jentene foran i setesdalsbunad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1337.jpg
En gruppe elever ved Jæren Folkehøgskule - jentene i hardangerbunader.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1336.jpg
En gruppe ved Jæren Folkehøgskule foran Gamlehuset. En del av dem holder på ei fele.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1301.jpg
Portrett av Elen Øvretveit, konen til styrer for Jæren Folkehøgskule, Søren Øvretveit.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1284.jpg
Jens Tvedt foran i midten - og fire lærere. Kurs på Jæren Folkehøgskule i 1909.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1273.jpg
En gruppe elever ved Jæren Folkehøgskule på tunet.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1272.jpg
Sju kjøkkenjenter og Borghild Svello (nr. 4 fra venstre) i hagen til K.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1267.jpg
Jæren Folkehøgskule mot K.K. Kleppes eiendom.Speilvendt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1260.jpg
Åtte jenter ved Jæren Folkehøgskule i hagen,alle med hvite forklær. Målfrid Birkeland foran til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1259.jpg
Sju jenter ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe - alle med hvite forklær.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1231.jpg
Hallvard Svello til venstre og Ståle Kyllingstad, med byste av Hallvard Svello. Hallvard Svello var lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1915 til 1924.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1227.jpg
Byste av Hallvard Svello, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1915 til 1924.Kunstner: Ståle Kyllingstad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1219.jpg
En stor gruppe menn og kvinner foran ny- bygget Breidablikk. Kursdeltakere. Søren Øvretveit foran som nr. 5 fra venstre.Ellers bl.a. Baardsen, Hognestad.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1171.jpg
Fem jenter ved Jæren Folkehøgskule i gymna- stikkdrakt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1169.jpg
Seks jenter ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe. Alle i hvite pynteforklær.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1166.jpg
En gruppe gutter fra Jæren Folkehøgskule foran Gamlehuset

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1165.jpg
Anna Lende med elever ved Jæren Folkehøg- skule, i gymnastikkdrakt.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1161.jpg
De gamle skolebygningene på Jæren Folkehøgskule : til venstre Gamlehuset og til høyre Midtstovehuset

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1144.jpg
Jæren Fokehøgskule med Midtstovehuset til høyre

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1138.jpg
Portrett av Karl Hatteland - lærer ved JærenFolkehøgskule fra 1915 til 1920. Senere rektor ved Hærnes landsgymnas. Han var født 07.01.1889.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1136.jpg
Portrett av Asbjørn Øverås, lærer ved Jæren Folkehøgskule i en kortere periode. Senere lærer - rektor i Trondheim.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1135.jpg
Portrett av Elida Vasshus, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1910 til 1917.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1130.jpg
Portrett av Martin Birkeland, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1905 til 1915.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1128.jpg
Portrett av K.K. Kleppe, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1900 til 1942. Han drev også garden sin, som var nærmeste nabo til folke-høgskulen, han var stortingsrepresentant og dessuten amatørfotograf. Født 1877 d. 1959.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1127.jpg
Portrett av Martin Birkeland, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1905 til 1915.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1126.jpg
Portrett av en ung mann. Lærer eller elev ved Jæren Folkehøgskule? Befring?

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1125.jpg
Portrett av K.K. Kleppe, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1900 til 1942. Han drev også garden sin, som var nærmeste nabo til folkehøgskulen, han var stortingsrepresen- tant og dessuten amatørfotograf.Født 1877 d. 1959.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1124.jpg
Portrett av Hallvard Svello, lærer ved JærenFolkehøgskule fra 1915 til 1924.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1123.jpg
Portrett av Martin Birkeland, lærer ved Jæren Folkehøgskule fra 1905 til 1915.
Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2