Bla i ressurser (24 totalt)

  • Stikkord: Hagen til K.K. Kleppe

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1769.jpg
Portrett av Inger f. Molaug og K.k. Kleppe med de fem eldste barna og tre tjenere (2 kvinner og en mann).

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1770.jpg
Portrett av Inger f. Molaug og K.K. Kleppe med de tem eldste barna og fire tjenere (2 kvinner og 2 menn). Barna er fra venstre: Magnhild f. 21.08.11, Ingebjørg f. 23.05.13, Sigrunn f. 04.01.16. Bak: Liv f. 16.11.09, Kaare f. 06.05.08.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1771.jpg
Portrett av Inger f. Molaug og K.k. Kleppe med de fem eldste barna og fire tjenere (2 kvinner og 2 menn). Barna er fra venstre: Liv f. 16.11.09,Sigrunn f. 04.01.16, Ingebjørg f. 23.05.13. Bak: Magnhild f. 21.08.11.Til høyre: Kaare f. 06.05.08.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1772.jpg
Portrett av Inger f. Molaug og K.K. Kleppe med de fem eldste barna. Fra venstre: liv f. 16.11.09, Magnhild f. 21.08.11, Sigrunn f. 04.01.16, Ingebjørg f. 23.05.13, og bak: Kaare f. 06.05.08, Sittende ute i hagen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1774.jpg
Portrett av Inger f. Molaug og K.K. Kleppe med de fem eldste barna, fra venstre: Liv f.16.11.09, Sigrunn f. 04.01.16, Ingebjørg f. 23.05.13, Magnhild f. 21.08.11, og bak: Kaare f. 06.05.08.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1773.jpg
Portrett av Inger f. Molaug og K.K. Kleppe med de fire eldste barna og tre tjenere (Ragna Tu). Ute i hagen - snø.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1775.jpg
Portrett av de fire eldste barna til Inger f. Molaug og K.K. Kleppe, og deres søsken- barn Signy Molaug. Fra venstre: Magnhild Kleppe f. 21.08.11, Signy Molaug, Ingebjørg f. 23.05.13, Liv f. 16.11.09, Kaare f. 06.05.08. I hagen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1736.jpg
Portrett av K.K. Kleppe, Inger Kleppe f. Molaug og barna Kaare og Liv. En mann og en kvinne (trolig Hanna Sælbu) i bakgrunnen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1742.jpg
Portrett av Kaare Kleppe - ca 4 år gammel. I hagen.Kaare Kleppe f. 06.05.1908, sønn av Inger ogK.K. Kleppe.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1749.jpg
Portrett av Inger og K.K. KLeppe, Kaare, Liv, tre kvinner og to menn. (Salbu,Lygjos).

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1753.jpg
Portrett av Inger og K.K. KLeppe med de tre eldste barna, Kaare f. 06.05.1908, Liv f. 16.11.1909 og Magnhild f. 21.08.1911. Sittende i hagen.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1757.jpg
Portrett av Inger og K.K. Kleppe med tre av barna (i midten). Bak til venstre: Berta Molaug - Inger Kleppes søster. Sittende til høyre: Anne Lene Molaug - IngerKleppes mor.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1725.jpg
Portrett av Berta Molaug - søster til Inger Kleppe - med det eldste barnet til Inger og K.K. Kleppe, Kaare f. 06.05.1908. En sportsvogn ved siden av.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1731.jpg
Inger og K.K. Kleppe med de tre eldstebarna: Kaare, Liv og Magnhild. Inger f. 27.07.1882 K.K. f. 30.03.1877 Kåre f. 06.05.1908 Liv f. 16.11.1909 Magnhild f. 21.08.1911

https://klepp.samlinger.no/files/imports/1590.jpg
Familien Kleppe og 4 tjenere. (Sigurd,Karen, Østen, Astrid). Foran fra venstre: Sigrunn f. 04.01.1916, Inger Kleppe f. Molaug, Randi f. 17.01.1918,Dagfinn f. 16.05.1920, K.K. Kleppe, Ingebjørg f. 23.05.1913. Bak fra venstre: Liv f. 16.11. 1909,…

https://klepp.samlinger.no/files/imports/560.jpg
En gruppe gutter ved Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K. Kleppe. Kaare Kleppe foran som nr. 2 fra høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/453.jpg
Hans Jacob Olsen fra Færøyene. se også tilv.nr. A53-484

https://klepp.samlinger.no/files/imports/449.jpg
Søskenparet Sælbu - Hanna Sælbu og broren.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/374.jpg
5 menn v/huset til K.K. Kleppe. K.K.Kleppe i midten. Alle er søskenbarn f.v. Karl Anda, Karl Særheim, Karl Kleppe, Karl Wiig og Karl

https://klepp.samlinger.no/files/imports/370.jpg
4 menn i hagen til K.K. Kleppe. Svello til høyre.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/305.jpg
Karen Vølstad utenfor K.K. Kleppes hus.

https://klepp.samlinger.no/files/imports/45.jpg
Elever frå Jæren Folkehøgskule i hagen til K.K.Kleppe. Fire av jentene i bunad

https://klepp.samlinger.no/files/imports/44.jpg
Elevar frå Jæren Folkehøgskole i hagen til K.K. Kleppe

https://klepp.samlinger.no/files/imports/17.jpg
H.E. Hognestad og Nils Garborg i bunad.H.E.Hognestad f.16.04-1894. Dei var elever ved Den utvida høgskolen 1911-1912.
Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2